Gå till innehåll
Driftinformation 0
Kontakta oss

Våra anläggningar

Våra fyra anläggningar för värmeproduktion är; Lersätters värmeverk, Dalliden, Karlslund, och Kilslund. Tillsammans är det de som ser till att du får värme och varmvatten på ett kostnadseffektiv, resurssnålt och miljövänligt sätt.

Lersätters värmeverk

Vårt största värmeverk med en effekt på 9 MW lokaliserad vid återvinningscentralen på Lersätters industriområde. Här eldas varje år cirka 15 000 ton – främst krossat träavfall. En del av bränslet kommer från Kils invånare och företag och det omvandlas här till värme i våra hem. Vid anläggningen eldas även en del deponigas och som extra effektsäkerhet finns även möjlighet till oljeeldning.

Dallidens panncentral

Vår första fjärrvärmeanläggning, byggd 1987. Effekten är 1,6 MW och pannan eldas med cirka 1 000 ton värmländska pellets per år. För att säkra fjärrvärmeleveranserna finns också en oljepanna.

Karlslunds panncentral

Panncentralen byggdes 1995 och har en pelletspanna med en effekt på 1 MW som eldas med ca 500 ton värmländska pellets per år. För att säkra fjärrvärmeleveranserna finns också tre oljepannor.

Kilslunds panncentral

Kilslunds panncentral har byggts under etapper från 1989 till 1996. I fastbränslepannan med en effekt på 0,5 MW eldas sågspån. Även här finns en oljepanna för att säkra fjärrvärmeleveranserna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
4 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan