Gå till innehåll
Driftinformation 0
Kontakta oss

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Kils Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur kil.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och eventuella kända tillgänglighetsproblem. Du kan även rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att visst innehåll på webbplatsen inte är helt tillgängligt. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kil.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, får du gärna meddela oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och riktlinjerna på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

En del av dokumenten och blanketterna på kils kommuns webbplatser och i vissa system som vi länkar till är inte tillgängliga.

Åtgärd: Våra dokument och blanketter görs mer tillgängliga i vårt löpande arbete, omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Det finns e-tjänster och system som du når via kils kommuns webbplatser som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller kraven äger vi inte själva eller kan justera i.

Åtgärd: Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra system och e-tjänster med kopplingar till våra webbplatser. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Egenproducerade filmer syntolkas inte.

Oskäligt betungande anpassning

Kils kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Vi tillgänglighetsanpassar inte årsredovisningen eller strategisk plan, verksamhetsplan.
  • Vi syntolkar och teckentolkar inte våra filmer.

Hur vi testat webbplatsen

Ett externt företag har testat tillgängligheten och därefter har vi gjort tillgänglighetsanpassningar. För återkommande kontroller använder vi programvara för att testa och förbättra.

Webbplatsen publicerades den 11 juni 2024

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan